Misyon
Doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren kişi,kurum ve kuruluşlarla teknik,idari ve eğitim esaslı işbirliği yaparak doğalgaz sektörünün ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak

Vizyon

Dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olan doğalgaz sektörünün ülkemizdeki standartlarının belirlenmesinde söz sahibi olmak

Değer

Bağımsızlık
Katılımcılık
Şeffaflık
Girişimcilik