WELCOME TO PORTO OPENCART

Doğalgaz Forumu

MENÜ


DOĞALGAZ SERTİFİKALI FİRMA KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMASI 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu , Doğal Gaz iletim, dağıtım ve faaliyetlerini tanımlarken Gaz Dağıtım Şirketleri ile Doğalgaz Kullanıcısı Abone arasındaki noktaya Doğalgaz Dönüşümünü yapan Doğalgaz Sertifikalı Firmaları koymuştur. Buradan da görüleceği üzere Doğalgaz Sertifikalı Firmalar sacayağının bir yönünü teşkil etmektedirler. Doğalgazın kullanımı üzerinden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen , Türkiye Doğal Gaz sektörü çok önemli aşamalar kaydetmiş fakat bu noktada Sertifikalı Firmalar bu gelişmeye tam manasıyla ayak uyduramamışlardır. Bu eksiği tamamlamak üzere İGDAŞ İç Tesisat Müdürlüğü tarafından başlatılan Sertifikalı Firmaların Kurumsallığı konulu projenin bir ayağı olan logo tasarımı ve tabelasının yaygınlaştırılması, Doğalgaz Mühendisleri Derneği’nin de katkılarıyla yürütülmektedir. DG Doğalgaz Sertifikalı Firma Logosu Doğalgazın, alternatiflerine göre ucuz, çevreci ve doğru kullanıldığında güvenli bir yakıttır tanımlamasına uygun olarak Doğalgaz markasının toplum nezdinde bilincini yükseltmek ve özellikle doğalgaz kazalarına karşı kullanıcıları uyarmak ve tesisatlarına usulsüz müdehalelerinin önüne geçerek kazaları ve muhtemel ölümlerini önleyebilmek gayesiyle yürütülen bu çalışmada ortaya çıkarılan logo , ilgili yasalara göre doğalgaz yapım, bakım ve onarım sertifikasını elinde bulunduran İç Tesisat Sertifikalı Firmaları temsil etmektedir. DG logosu şekil itibarıyle çift yönlü yan tabela olarak 7 farklı seçeneğin arasından sertifikalı firmaların görüşleri de alınarak dizayn edilmiş ve tasarlanmıştır. Tasarımında İGDAŞ'ın da karakterine uygun olarak DG harfleri yakın fontlarda ve Doğal Gazı temsilen de bir meşale ucunda yanan alev şekli verilerek , kısa sürede algı seçiciliği sağlanması ve bilinç oluşturulmasına hizmet edecek şekilde doğalgazın alev rengiyle boyanmıştır. DG tabelası 50x65 boyutlarında olup kurumsal niteliğe uygun olarak kabartma yöntemiyle, taklidi de önlemek amacıyla benzersiz olarak tasarlanmıştır. Bu logo tasarımı ile kısa sürede algı farkı oluşturulması gaye edinilmiştir. DG logosu ile firmalar üzerinde amaçlanan etkiler * DG logolu sertifikalı firmalar ile sertifikasız firmaların kısa sürede görsel farkları ortaya çıkacaktır. * DG logolu sertifikalı firmaların kurumsallık yönünde daha ileride olması , hizmet kalitesinin mevcut halinden daha kaliteli olması beklenmektedir. * DG logolu sertifikalı firmalar sektörde sorunun değil, çözümün adresi olacaktır. * DG logolu sertifikalı firmalar Doğal Gaz sektörünün en önemli paydaşlarından biri olduklarını zaman içinde bizzat yaşayarak göreceklerdir. * DG logolu firmaların sosyal sorumluluk projelerine katkıları hızla artacaktır. DG logosu ile doğalgaz kullanıcıları üstünde oluşması beklenen etkiler - DG logosunun oluşturacağı algı ile doğalgaz kullanıcıları , doğalgazı güvenle kullanacaklardır. - Doğalgaz kullanıcıları , tesisatlarını korsan kişi veya firmalara müdehale ettirmeyeceklerdir. - Doğalgaz kullanıcılarının yaşadıkları veya yaşaması muhtemel sorunları , kurumsallaşmış ve sertifika sahibi firmalarda yaşama ihtimalleri minimize edilecektir. - Doğalgaz kullanıcıları, gerek doğalgazın güvenliği, gerekse doğalgazın verimli ve tasarruflu kullanılması noktasında , DG logolu sertifikalı firmaların mühendislik bilgilerinden yararlanarak, daha az fatura bedeli ödeyeceklerdir. -Doğalgaz kullanıcıları , DG logolu sertifikalı firmalara , işlerini güvenle yaptırabileceklerdir. DG logosunun toplumsal etkisi Son yıllarda meydana gelen doğalgaz kazalarında ve bu kazalara bağlı oluşan ölümler, doğalgazın güvenli bir yakıt olduğu hakikati üzerinde olumsuz tesir oluşturarak , doğalgaza karşı güven kaybına neden olmuştur. Yine doğalgaz tesisat dizaynlarının korsan kişilerce düzgün yapılmayışından dolayı aboneler tarafından verimsiz kullanılması da doğalgazın emsal yakıt türleri arasında en ekonomik yakıt olduğu gerçeğine aykırı olarak 'doğalgaz pahalıdır' algısının artmasına sebep olmaktadır. Doğalgaza karşı artan olumsuz kanaatin müsebbibi olan korsan ve sertifikasız firmaların oluşturduğu menfi durumun DG logosuyla beraber oluşacak bilinçle aşılması muhtemeldir. Bilindiği üzere 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na göre doğalgaz yapım, bakım, onarım işleri sertifika ile yapılması kanuni zorunluluktur. Yasa bunu gerektiriyorken , bazı yasal boşluklar neticesinde sertifikasız ve korsan doğalgaz firmaları oluşmuştur. Bu firmaların bilinçsizce ve bilgisizce müdehale ettiği tesisatlar da güvenlik ve ekonomik fayda açısından riskler oluşmuştur. Bu riskler kimi yerlerde gerçekleşerek kazalar meydana gelmiş ve maalesef ölümler olmuştur. DG logosu ile tüm bu sorunların önüne toplumda bir algı ve bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır. DG logosu ile yetkisiz kişi ve kurumların doğalgaz tesisatları üzerindeki tasarrufunu önleme gayemizle beraber, ilerleyen aşamalarda halen İGDAŞ'ın ilçe belediyeleriyle yürüttüğü çalışmalara destek verilecektir. Bu çalışmalarla DG logosu olmayan yerlere doğalgaz yapım , bakım ve onarım işleri için ruhsat verilmemesi sağlanacaktır. Sonuç DG logosu Doğal Gazın sertifikalardaki marka görünümü olacaktır. Ve bu markayı yükseltmek sektördeki tüm kişi ve kurumların gayesi olmalıdır. Bu bağlamda sertifikalı firmalarımızın kendileri ait olan ve mesleklerinin ve kurumsallıklarının daha üst bir seviyeye çıkmasına katkı sağlayacak olan logosuna destek vermelerini ve sahiplenmelerini arzuluyoruz. 

İletişim

  • Adres: Kazım Karabekir Mahallesi 852.Sokak No:12 Gaziosmanpaşa/İstanbul
  • Telefon: 02126185215
  • E-posta: info@doder.net